Thương hiệu - Máy tính Casio các loại
 • grid
 • list

Máy tính Casio MX-12B; Máy tính tiền Casio MX-12B; Máy tính MX-12B chính hãng

Máy tính Casio MX-12B; Máy tính tiền Casio MX-12B; Máy tính MX-12B chính hãng
MSP: MX-12B
100% gốc:
 • chínhhãng
HSX:
 • CasioNhật
Màn hình:
 • 12 số
 • Điện Tử
Bảo hành:
 • 2 năm
HàngCóSẳn:
 • mới100%
starstarstarstarstar
Giá mới: 168.000 đ đ Giá cũ: 168.000 đ đ

Máy tính Casio MS-120FM-PK; Máy tính tiền MS-120FM-PK; Máy tính MS-120FM-PK chính hãng

Máy tính Casio MS-120FM-PK; Máy tính tiền MS-120FM-PK; Máy tính MS-120FM-PK chính hãng
MSP: MS-120FM-PK
100% gốc:
 • chínhhãng
HSX:
 • CasioNhật
Màn hình:
 • 12 số
 • Điện Tử
Màu sắc:
 • hồng
Đ.điểm:
 • tínhthuếGTGT
Bảo hành:
 • 2 năm
HàngCóSẳn:
 • mới100%
starstarstarstarstar
Giá mới: 280.000 đ đ Giá cũ: 280.000 đ đ

Máy tính Casio MS-120FM; Máy tính tiền Casio MS-120FM; Máy tính MS-120FM chính hãng Casio Japan

Máy tính Casio MS-120FM; Máy tính tiền Casio MS-120FM; Máy tính MS-120FM chính hãng Casio Japan
MSP: MS-120FM
100% gốc:
 • chínhhãng
HSX:
 • CasioNhật
Màn hình:
 • 12 số
 • Điện Tử
Màu sắc:
 • như hình
Đ.điểm:
 • tínhthuếGTGT
Bảo hành:
 • 2 năm
HàngCóSẳn:
 • mới100%
starstarstarstarstar
Giá mới: 280.000 đ đ Giá cũ: 280.000 đ đ

Máy tính Casio JS-40B-PK; Máy tính tiền Casio JS-40B-PK chính hãng

Máy tính Casio JS-40B-PK; Máy tính tiền Casio JS-40B-PK chính hãng
MSP: JS-40B-PK
100% gốc:
 • chínhhãng
HSX:
 • CasioNhật
Màn hình:
 • 14 số
 • Điện Tử
Đ.điểm:
 • tínhthuếGTGT
Bảo hành:
 • 2 năm
HàngCóSẳn:
 • mới100%
Giá bán ưu đãi:
- Mua 1 cái  : 749.000 đồng/ cái
- Mua 2,3,4 cái  : 739.000 đồng/ cái
- Mua 5 cái trở lên : 734.000 đồng/ cái

starstarstarstarstar
Giá mới: 749.000 đ đ Giá cũ: 749.000 đ đ

Máy tính Casio JS-40B-BU; Máy tính tiền Casio JS-40B-BU chính hãng

Máy tính Casio JS-40B-BU; Máy tính tiền Casio JS-40B-BU chính hãng
MSP: JS-40B-BU
100% gốc:
 • chínhhãng
HSX:
 • CasioNhật
Màn hình:
 • 14 số
 • Điện Tử
Đ.điểm:
 • tínhthuếGTGT
Bảo hành:
 • 2 năm
HàngCóSẳn:
 • mới100%
Giá bán ưu đãi:
- Mua 1 cái : 749.000 đồng/ cái
- Mua 2,3,4 cái : 739.000 đồng/ cái
- Mua 5 cái trở lên : 734.000 đồng/ cái

starstarstarstarstar
Giá mới: 749.000 đ đ Giá cũ: 749.000 đ đ

Máy tính Casio DX-120B; Máy tính tiền Casio DX-120B chính hãng

Máy tính Casio DX-120B; Máy tính tiền Casio DX-120B chính hãng
MSP: DX-120B
100% gốc:
 • chínhhãng
HSX:
 • CasioNhật
Màn hình:
 • 12 số
 • Điện Tử
Đ.điểm:
 • tínhthuếGTGT
Bảo hành:
 • 2 năm
HàngCóSẳn:
 • mới100%
Giá bán :
- Mua 1 cái : 249.000 đồng/ cái
- Mua 2,3,4 cái : 239.000 đồng/ cái
- Mua 5 cái trở lên : 229.000 đồng/ cái

starstarstarstarstar
Giá mới: 249.000 đ đ Giá cũ: 249.000 đ đ

Máy tính Casio DM-1400F chính hãng, Màn hình 14 số

Máy tính Casio DM-1400F chính hãng, Màn hình 14 số
MSP: DM-1400F
100% gốc:
 • chínhhãng
Bảo hành máy 02 năm:
  HSX:
  • CasioNhật
  Màn hình:
  • 14 số
  Đ.điểm:
  • tínhthuếGTGT
  HàngCóSẳn:
  • mới100%
  starstarstarstarstar
  Giá mới: 498.000 đ đ Giá cũ: 498.000 đ đ

  Máy tính Texas Instruments Ti-nSpire CX II CAS khoa học lập trình vẽ đồ thị

  Máy tính Texas Instruments Ti-nSpire CX II CAS khoa học lập trình vẽ đồ thị
  MSP: TI-NSPIRE CX II CAS
  100% gốc:
  • chínhhãng
  Bảo hành máy 02 năm:
   HSX:
   • TEXAS
   Màu sắc:
   • như hình
   HàngCóSẳn:
   • mới100%
   starstarstarstarstar
   Giá mới: 4.800.000 đ đ Giá cũ: 4.800.000 đ đ

   MÁY TÍNH TIỀN CASIO DM-1400BM LOẠI 14 SỐ DIGITS CÓ PHÍM 000 | CÒN HÀNG

   MÁY TÍNH TIỀN CASIO DM-1400BM LOẠI 14 SỐ DIGITS CÓ PHÍM 000 | CÒN HÀNG
   MSP: DM-1400BM
   100% gốc:
   • chínhhãng
   HSX:
   • CasioNhật
   Màn hình:
   • 14 số
   Bảo hành:
   • 2 năm
   HàngCóSẳn:
   • mới100%

   Giá Giảm theo số lượng mua :

   . Mua 1 cái          = 441.000 đồng/ cái

   . Mua 2,3,4 cái   = 431.000 đồng/ cái

   . Mua 5,6,7 cái   = 426.000 đồng/ cái

   . Mua 8,9,10 cái = 421.000 đồng/ cái

   è Mua nhiều hơn liên hệ giá giảm !

   starstarstarstarstar
   Giá mới: 441.000 đ đ Giá cũ: 441.000 đ đ

   MÁY TÍNH TIỀN CASIO DJ-120D LOẠI 12 SỐ DIGITS CÓ PHÍM 000 | CÒN HÀNG

   MÁY TÍNH TIỀN CASIO DJ-120D LOẠI 12 SỐ DIGITS CÓ PHÍM 000 | CÒN HÀNG
   MSP: DJ-120D
   100% gốc:
   • chínhhãng
   HSX:
   • CasioNhật
   Màn hình:
    Bảo hành:
    • 2 năm
    HàngCóSẳn:
    • mới100%

    Giá Giảm theo số lượng mua :

    . Mua 1 cái          = 296.000 đồng/ cái

    . Mua 2,3,4 cái   = 286.000 đồng/ cái

    . Mua 5,6,7 cái   = 281.000 đồng/ cái

    . Mua 8,9,10 cái = 276.000 đồng/ cái

    è Mua nhiều hơn liên hệ giá giảm !

    starstarstarstarstar
    Giá mới: 296.000 đ đ Giá cũ: 296.000 đ đ

    MÁY TÍNH TIỀN CASIO DJ-220D PLUS LOẠI 12 SỐ DIGITS CÓ PHÍM 000 | CÒN HÀNG

    MÁY TÍNH TIỀN CASIO DJ-220D PLUS LOẠI 12 SỐ DIGITS CÓ PHÍM 000 | CÒN HÀNG
    MSP: DJ-220D PLUS
    100% gốc:
    • chínhhãng
    HSX:
    • CasioNhật
    Màn hình:
     Bảo hành:
     • 2 năm
     HàngCóSẳn:
     • mới100%

     Giá Giảm theo số lượng mua :

     . Mua 1 cái                = 473.000 đồng/ cái

     . Mua 2,3,4 cái         = 463.000 đồng/ cái

     . Mua 5,6,7 cái         = 458.000 đồng/ cái

     . Mua 8,9,10 cái       = 453.000 đồng/ cái

     è Mua nhiều hơn liên hệ giá giảm !

        
     12 số, có tính thuế, kiểm tra 300 bước tính, dò tìm số liệu sai rồi tự động tính tổng cho đáp số đúng. ( sai đâu sửa đó ) Có phím [00, 000], mặt kim lọai. 
     starstarstarstarstar
     Giá mới: 473.000 đ đ Giá cũ: 473.000 đ đ

     Máy tính tiền Casio DJ-120D Plus chính hãng Casio Japan

     Máy tính tiền Casio DJ-120D Plus chính hãng Casio Japan
     MSP: DJ-120D PLUS
     100% gốc:
     • chínhhãng
     HSX:
     • CasioNhật
     Màn hình:
     • 12 số
     • Điện Tử
     Đ.điểm:
     • tínhthuếGTGT
     • k.traphéptính
     Bảo hành:
     • 2 năm
     HàngCóSẳn:
     • mới100%

     Giá Giảm theo số lượng mua :

     . Mua 1 cái                = 368.000 đồng/ cái

     . Mua 2,3,4 cái         = 358.000 đồng/ cái

     . Mua 5,6,7 cái         = 353.000 đồng/ cái

     . Mua 8,9,10 cái       = 348.000 đồng/ cái

     è Mua nhiều hơn liên hệ giá giảm !

        
     12 số, có tính thuế, kiểm tra 300 bước tính, dò tìm số liệu sai rồi tự động tính tổng cho đáp số đúng. ( sai đâu sửa đó ) Có phím [0/00/000]. 
     starstarstarstarstar
     Giá mới: 368.000 đ đ Giá cũ: 368.000 đ đ

     Máy tính tiền Casio DJ-220D Plus chính hãng Casio Japan

     Máy tính tiền Casio DJ-220D Plus chính hãng Casio Japan
     MSP: DJ-220D PLUS
     100% gốc:
     • chínhhãng
     HSX:
     • CasioNhật
     Màn hình:
     • 12 số
     • Điện Tử
     Đ.điểm:
     • tínhthuếGTGT
     • k.traphéptính
     Giaohàng:
     • ToànQuốc
     Bảo hành:
     • 2 năm
     HàngCóSẳn:
     • mới100%

     Giá Giảm theo số lượng mua :

     . Mua 1 cái                = 473.000 đồng/ cái

     . Mua 2,3,4 cái         = 463.000 đồng/ cái

     . Mua 5,6,7 cái         = 458.000 đồng/ cái

     . Mua 8,9,10 cái       = 453.000 đồng/ cái

     è Mua nhiều hơn liên hệ giá giảm !

        
     12 số, có tính thuế, kiểm tra 300 bước tính, dò tìm số liệu sai rồi tự động tính tổng cho đáp số đúng. ( sai đâu sửa đó ) Có phím [00, 000], mặt kim lọai. Giá chưa bao gồm VAT
     starstarstarstarstar
     Giá mới: 473.000 đ đ Giá cũ: 473.000 đ đ

     MÁY TÍNH TIỀN CASIO MJ-120D-BU LOẠI 12 SỐ CÓ CHECK PHÉP TÍNH| CÒN HÀNG

     MÁY TÍNH TIỀN CASIO MJ-120D-BU LOẠI 12 SỐ CÓ CHECK PHÉP TÍNH| CÒN HÀNG
     MSP: MJ-120D-BU
     100% gốc:
     • chínhhãng
     HSX:
     • CasioNhật
     Màn hình:
     • 12 số
     • Điện Tử
     Đ.điểm:
     • tínhthuếGTGT
     • k.traphéptính
     Bảo hành:
     • 2 năm
     HàngCóSẳn:
     • mới100%

     Giá Giảm theo số lượng mua :

     . Mua 1 cái          = 217.000 đồng/ cái

     . Mua 2,3,4 cái   = 209.000 đồng/ cái

     . Mua 5,6,7 cái   = 204.000 đồng/ cái

     . Mua 8,9,10 cái = 199.000 đồng/ cái

     è Mua nhiều hơn liên hệ giá giảm !

     starstarstarstarstar
     Giá mới: 217.000 đ đ Giá cũ: 217.000 đ đ

     Máy tính tiền Casio JS-20B màn hình 12 số, phím đúc không phai

     Máy tính tiền Casio JS-20B màn hình 12 số, phím đúc không phai
     MSP: JS-20B
     100% gốc:
     • chínhhãng
     HSX:
     • CasioNhật
     Màn hình:
      Bảo hành:
      • 2 năm
      HàngCóSẳn:
      • mới100%

      Giá Giảm theo số lượng mua :

      . Mua 1 cái                = 683.000 đồng/ cái

      . Mua 2,3,4 cái         = 673.000 đồng/ cái

      . Mua 5,6,7 cái         = 668.000 đồng/ cái

      . Mua 8,9,10 cái       = 663.000 đồng/ cái

      è Mua nhiều hơn liên hệ giá giảm !

      starstarstarstarstar
      Giá mới: 683.000 đ đ Giá cũ: 683.000 đ đ

      Máy tính Casio MS-120BM màn hình 12 số Digits, có phím tính thuế GTGT

      Máy tính Casio MS-120BM màn hình 12 số Digits, có phím tính thuế GTGT
      MSP: MS-120BM
      100% gốc:
      • chínhhãng
      HSX:
      • CasioNhật
      Màn hình:
      • 12 số
      • Điện Tử
      Đ.điểm:
      • tínhthuếGTGT
      Bảo hành:
      • 2 năm
      HàngCóSẳn:
      • mới100%
      Đóng gói:
      • hôp1cái

      Giá Giảm theo số lượng mua :

      . Mua 1 cái          = 221.000 đồng/ cái

      . Mua 2,3,4 cái   = 216.000 đồng/ cái

      . Mua 5,6,7 cái   = 211.000 đồng/ cái

      . Mua 8,9,10 cái = 206.000 đồng/ cái

      è Mua nhiều hơn liên hệ giá giảm !

       

       

      starstarstarstarstar
      Giá mới: 221.000 đ đ Giá cũ: 221.000 đ đ

      Máy tính Casio DM-1400B màn hình 14 số và có phím tính thuế GTGT

      Máy tính Casio DM-1400B màn hình 14 số và có phím tính thuế GTGT
      MSP: DM-1400B
      100% gốc:
      • chínhhãng
      HSX:
      • CasioNhật
      Màn hình:
      • 14 số
      • Điện Tử
      Đ.điểm:
      • tínhthuếGTGT
      Bảo hành:
      • 2 năm
      HàngCóSẳn:
      • mới100%
      Đóng gói:
      • hôp1cái

      Giá Giảm theo số lượng mua :

      . Mua 1 cái          = 441.000 đồng/ cái

      . Mua 2,3,4 cái   = 431.000 đồng/ cái

      . Mua 5,6,7 cái   = 426.000 đồng/ cái

      . Mua 8,9,10 cái = 421.000 đồng/ cái

      è Mua nhiều hơn liên hệ giá giảm !

      starstarstarstarstar
      Giá mới: 441.000 đ đ Giá cũ: 441.000 đ đ

      Máy tính Casio JS-20B màn hình 12 số và có phím tính thuế GTGT

      Máy tính Casio JS-20B màn hình 12 số và có phím tính thuế GTGT
      MSP: JS-20B
      100% gốc:
      • chínhhãng
      HSX:
      • CasioNhật
      Màn hình:
      • 12 số
      • Điện Tử
      Đ.điểm:
      • tínhthuếGTGT
      Bảo hành:
      • 2 năm
      HàngCóSẳn:
      • mới100%

      Giá Giảm theo số lượng mua :

      . Mua 1 cái                = 683.000 đồng/ cái

      . Mua 2,3,4 cái         = 673.000 đồng/ cái

      . Mua 5,6,7 cái         = 668.000 đồng/ cái

      . Mua 8,9,10 cái       = 663.000 đồng/ cái

      è Mua nhiều hơn liên hệ giá giảm !

      starstarstarstarstar
      Giá mới: 683.000 đ đ Giá cũ: 683.000 đ đ

      Máy tính Casio JS-40B màn hình 14 số và có phím tính thuế GTGT

      Máy tính Casio JS-40B màn hình 14 số và có phím tính thuế GTGT
      MSP: JS-40B
      100% gốc:
      • chínhhãng
      HSX:
      • CasioNhật
      Màn hình:
      • 14 số
      • Điện Tử
      Đ.điểm:
      • tínhthuếGTGT
      Bảo hành:
      • 2 năm
      HàngCóSẳn:
      • mới100%

      Giá Giảm theo số lượng mua :

      . Mua 1 cái          = 683.000 đồng/ cái

      . Mua 2,3,4 cái   = 673.000 đồng/ cái

      . Mua 5,6,7 cái   = 668.000 đồng/ cái

      . Mua 8,9,10 cái = 663.000 đồng/ cái

      è Mua nhiều hơn liên hệ giá giảm !

      starstarstarstarstar
      Giá mới: 683.000 đ đ Giá cũ: 683.000 đ đ

      Máy tính Casio JF-120BM màn hình 12 số Digit và có phím tính thuế GTGT

      Máy tính Casio JF-120BM màn hình 12 số Digit và có phím tính thuế GTGT
      MSP: JF-120BM
      100% gốc:
      • chínhhãng
      HSX:
      • CasioNhật
      Màn hình:
      • 12 số
      • Điện Tử
      Đ.điểm:
      • tínhthuếGTGT
      Bảo hành:
      • 2 năm
      HàngCóSẳn:
      • mới100%
        Giá Giảm theo số lượng mua :

      . Mua 1 cái          = 268.000 đồng/ cái

      . Mua 2,3,4 cái   = 258.000 đồng/ cái

      . Mua 5,6,7 cái   = 253.000 đồng/ cái

      . Mua 8,9,10 cái = 248.000 đồng/ cái

      è Mua nhiều hơn liên hệ giá giảm !

       

         
      starstarstarstarstar
      Giá mới: 268.000 đ đ Giá cũ: 268.000 đ đ

      MÁY TÍNH TIỀN CASIO DH-16 LOẠI 16 SỐ DIGITS CHÍNH HÃNG| ĐẶT HÀNG

      MÁY TÍNH TIỀN CASIO DH-16 LOẠI 16 SỐ DIGITS CHÍNH HÃNG| ĐẶT HÀNG
      MSP: DH-16
      100% gốc:
      • chínhhãng
      HSX:
      • CasioNhật
      Màn hình:
      • 16 số
      Bảo hành:
      • 2 năm
      Đặt-chờ hàng:

       Giá Giảm theo số lượng mua :

       . Mua 1 cái          = 486.000 đồng/ cái

       . Mua 2,3,4 cái   = 476.000 đồng/ cái

       . Mua 5,6,7 cái   = 466.000 đồng/ cái

       . Mua 8,9,10 cái = 456.000 đồng/ cái

       è Mua nhiều hơn liên hệ giá giảm !

        

        

       starstarstarstarstar
       Giá mới: 486.000 đ đ Giá cũ: 486.000 đ đ

       MÁY TÍNH TIỀN CASIO DM-1600B LOẠI 16 SỐ DIGITS CHÍNH HÃNG| ĐẶT HÀNG

       MÁY TÍNH TIỀN CASIO DM-1600B LOẠI 16 SỐ DIGITS CHÍNH HÃNG| ĐẶT HÀNG
       MSP: DM-1600B
       100% gốc:
       • chínhhãng
       HSX:
       • CasioNhật
       Màn hình:
       • 16 số
       Bảo hành:
       • 2 năm
       Đặt-chờ hàng:

        Giá Giảm theo số lượng mua :

        . Mua 1 cái          = 552.000 đồng/ cái

        . Mua 2,3,4 cái   = 542.000 đồng/ cái

        . Mua 5,6,7 cái   = 532.000 đồng/ cái

        . Mua 8,9,10 cái = 522.000 đồng/ cái

        è Mua nhiều hơn liên hệ giá giảm !

         

         

        starstarstarstarstar
        Giá mới: 552.000 đ đ Giá cũ: 552.000 đ đ

        MÁY TÍNH TIỀN CASIO GX-16B LOẠI 16 SỐ DIGITS CHÍNH HÃNG| ĐẶT HÀNG

        MÁY TÍNH TIỀN CASIO GX-16B LOẠI 16 SỐ DIGITS CHÍNH HÃNG| ĐẶT HÀNG
        MSP: GX-16B
        100% gốc:
        • chínhhãng
        HSX:
        • CasioNhật
        Màn hình:
        • 16 số
        Bảo hành:
        • 2 năm
        Đặt-chờ hàng:

         Giá Giảm theo số lượng mua :

         . Mua 1 cái          = 432.000 đồng/ cái

         . Mua 2,3,4 cái   = 422.000 đồng/ cái

         . Mua 5,6,7 cái   = 412.000 đồng/ cái

         . Mua 8,9,10 cái = 408.000 đồng/ cái

         è Mua nhiều hơn liên hệ giá giảm !

          

          

         starstarstarstarstar
         Giá mới: 432.000 đ đ Giá cũ: 432.000 đ đ

         Máy tính tiền Casio JS-40B - phím đúc không phai chính hãng Casio Japan| HÀNG CÓ SẲN

         Máy tính tiền Casio JS-40B - phím đúc không phai chính hãng Casio Japan| HÀNG CÓ SẲN
         MSP: JS-40B
         100% gốc:
         • chínhhãng
         HSX:
         • CasioNhật
         Màn hình:
         • 12 số
         • Điện Tử
         Đ.điểm:
         • tínhthuếGTGT
         Bảo hành:
         • 2 năm
         HàngCóSẳn:
         • mới100%

         Giá Giảm theo số lượng mua :

         . Mua 1 cái          = 683.000 đồng/ cái

         . Mua 2,3,4 cái   = 673.000 đồng/ cái

         . Mua 5,6,7 cái   = 668.000 đồng/ cái

         . Mua 8,9,10 cái = 663.000 đồng/ cái

         è Mua nhiều hơn liên hệ giá giảm !

            
         Máy tính Casio JS-40B, Mặt nhôm, 14 số, có tính giờ, làm tròn số, phím hai số 00. Phím đúc, chữ không bao giờ bị mờ. Sử dụng cho NV văn phòng, kế toán, Ngân quỹ, kho


         starstarstarstarstar
         Giá mới: 683.000 đ đ Giá cũ: 650.000 đ đ

         Máy tính tiền Casio DM-1400B chính hãng Casio

         Máy tính tiền Casio DM-1400B chính hãng Casio
         MSP: DM-1400B
         100% gốc:
         • chínhhãng
         HSX:
         • CasioNhật
         Màn hình:
         • 14 số
         • Điện Tử
         Bảo hành:
         • 2 năm
         HàngCóSẳn:
         • mới100%


          

         starstarstarstarstar
         Giá mới: 445.000 đ đ Giá cũ: 441.000 đ đ

         Máy tính tiền Casio DJ-240D chính hãng Casio | ĐẶT HÀNG

         Máy tính tiền Casio DJ-240D chính hãng Casio | ĐẶT HÀNG
         MSP: DJ-240D
         100% gốc:
         • chínhhãng
         HSX:
         • CasioNhật
         Màn hình:
         • 14 số
         • Điện Tử
         Bảo hành:
         • 2 năm
         Đặt-chờ hàng:

          Giá Giảm theo số lượng mua :

          . Mua 1 cái          = 398.000 đồng/ cái

          . Mua 2,3,4 cái   = 388.000 đồng/ cái

          . Mua 5,6,7 cái   = 383.000 đồng/ cái

          . Mua 8,9,10 cái = 378.000 đồng/ cái

          è Mua nhiều hơn liên hệ giá giảm !

           

          starstarstarstarstar
          Giá mới: 398.000 đ đ Giá cũ: 398.000 đ đ

          MÁY TÍNH TIỀN CASIO DJ-240 LOẠI 14 SỐ DIGITS CHÍNH HÃNG| ĐẶT HÀNG

          MÁY TÍNH TIỀN CASIO DJ-240 LOẠI 14 SỐ DIGITS CHÍNH HÃNG| ĐẶT HÀNG
          MSP: DJ-240
          100% gốc:
          • chínhhãng
          HSX:
          • CasioNhật
          Màn hình:
          • 14 số
          • Điện Tử
          Bảo hành:
          • 2 năm
          TẠM HẾT HÀNG:

           Giá Giảm theo số lượng mua :

           . Mua 1 cái          = 398.000 đồng/ cái

           . Mua 2,3,4 cái   = 388.000 đồng/ cái

           . Mua 5,6,7 cái   = 383.000 đồng/ cái

           . Mua 8,9,10 cái = 378.000 đồng/ cái

           è Mua nhiều hơn liên hệ giá giảm !

            

           starstarstarstarstar
           Giá mới: 398.000 đ đ Giá cũ: 398.000 đ đ

           MÁY TÍNH TIỀN DJ-240D PLUS LOẠI 14 SỐ DIGITS| ĐẶT HÀNG

           MÁY TÍNH TIỀN DJ-240D PLUS LOẠI 14 SỐ DIGITS| ĐẶT HÀNG
           MSP: DJ-240D PLUS
           100% gốc:
           • chínhhãng
           HSX:
           • CasioNhật
           Màn hình:
           • 14 số
           • Điện Tử
           Bảo hành:
           • 2 năm
           Đặt-chờ hàng:

            Giá Giảm theo số lượng mua :

            . Mua 1 cái          = 483.000 đồng/ cái

            . Mua 2,3,4 cái   = 4.73.000 đồng/ cái

            . Mua 5,6,7 cái   = 463.000 đồng/ cái

            . Mua 8,9,10 cái = 453.000 đồng/ cái

            è Mua nhiều hơn liên hệ giá giảm !

             

            starstarstarstarstar
            Giá mới: 483.000 đ đ Giá cũ: 483.000 đ đ

            CASIO DS-3B, MÁY TÍNH TIỀN CASIO DS-3B LOẠI 14 SỐ DIGITS

            CASIO DS-3B, MÁY TÍNH TIỀN CASIO DS-3B LOẠI 14 SỐ DIGITS
            MSP: DS-3B
            100% gốc:
            • chínhhãng
            HSX:
            • CasioNhật
            Màn hình:
            • 14 số
            • Điện Tử
            Bảo hành:
            • 2 năm
            Đặt-chờ hàng:

             Giá Giảm theo số lượng mua :

             . Mua 1 cái          = 1.035.000 đồng/ cái

             . Mua 2,3,4 cái   = 1.015.000 đồng/ cái

             . Mua 5,6,7 cái   = 998.000 đồng/ cái

             . Mua 8,9,10 cái = 988.000 đồng/ cái

             è Mua nhiều hơn liên hệ giá giảm !

              

             starstarstarstarstar
             Giá mới: 1.035.000 đ đ Giá cũ: 1.035.000 đ đ

             MÁY TÍNH TIỀN CASIO SL-240LB LOẠI 14 SỐ DIGITS CHÍNH HÃNG| ĐẶT HÀNG TRƯỚC

             MÁY TÍNH TIỀN CASIO SL-240LB LOẠI 14 SỐ DIGITS CHÍNH HÃNG| ĐẶT HÀNG TRƯỚC
             MSP: SL-240LB
             100% gốc:
             • chínhhãng
             HSX:
             • CasioNhật
             Màn hình:
             • 14 số
             • Điện Tử
             Bảo hành:
             • 2 năm
             Đặt-chờ hàng:

              Giá Giảm theo số lượng mua :

              . Mua 1 cái          = 297.000 đồng/ cái

              . Mua 2,3,4 cái   = 287.000 đồng/ cái

              . Mua 5,6,7 cái   = 282.000 đồng/ cái

              . Mua 8,9,10 cái = 277.000 đồng/ cái

              è Mua nhiều hơn liên hệ giá giảm !

               

              starstarstarstarstar
              Giá mới: 297.000 đ đ Giá cũ: 297.000 đ đ

              MÁY TÍNH TIỀN CASIO GX-14B LOẠI 14 SỐ DIGITS CHÍNH HÃNG| ĐẶT HÀNG

              MÁY TÍNH TIỀN CASIO GX-14B LOẠI 14 SỐ DIGITS CHÍNH HÃNG| ĐẶT HÀNG
              MSP: GX-14B
              100% gốc:
              • chínhhãng
              HSX:
              • CasioNhật
              Màn hình:
              • 14 số
              • Điện Tử
              Bảo hành:
              • 2 năm
              Đặt-chờ hàng:

               Giá Giảm theo số lượng mua :

               . Mua 1 cái          = 366.000 đồng/ cái

               . Mua 2,3,4 cái   = 356.000 đồng/ cái

               . Mua 5,6,7 cái   = 351.000 đồng/ cái

               . Mua 8,9,10 cái = 346.000 đồng/ cái

               è Mua nhiều hơn liên hệ giá giảm !

                

               starstarstarstarstar
               Giá mới: 366.000 đ đ Giá cũ: 366.000 đ đ

               Máy tính tiền Casio SX-320P chính hãng

               Máy tính tiền Casio SX-320P chính hãng
               MSP: SX-320P
               100% gốc:
               • chínhhãng
               HSX:
               • CasioNhật
               Màn hình:
               • 12 số
               • Điện Tử
               Bảo hành:
               • 2 năm
               Đặt-chờ hàng:

                Giá Giảm theo số lượng mua :

                . Mua 1 cái          = 186.000 đồng/ cái

                . Mua 2,3,4 cái   = 176.000 đồng/ cái

                . Mua 5,6,7 cái   = 171.000 đồng/ cái

                . Mua 8,9,10 cái = 166.000 đồng/ cái

                è Mua nhiều hơn liên hệ giá giảm !

                 

                starstarstarstarstar
                Giá mới: 186.000 đ đ Giá cũ: 186.000 đ đ

                Máy tính Casio MJ-120D với 12 số chính hãng

                Máy tính Casio MJ-120D với 12 số chính hãng
                MSP: MJ-120D
                100% gốc:
                • chínhhãng
                HSX:
                • CasioNhật
                Màn hình:
                • 12 số
                • Điện Tử
                Bảo hành:
                • 2 năm
                HàngCóSẳn:
                • mới100%

                Giá Giảm theo số lượng mua :

                . Mua 1 cái          = 217.000 đồng/ cái

                . Mua 2,3,4 cái   = 209.000 đồng/ cái

                . Mua 5,6,7 cái   = 204.000 đồng/ cái

                . Mua 8,9,10 cái = 199.000 đồng/ cái

                è Mua nhiều hơn liên hệ giá giảm !

                 

                starstarstarstarstar
                Giá mới: 217.000 đ đ Giá cũ: 217.000 đ đ

                Máy tính tiền Casio MH-12 chính hãng Casio Japan

                Máy tính tiền Casio MH-12 chính hãng Casio Japan
                MSP: MH-12
                100% gốc:
                • chínhhãng
                HSX:
                • CasioNhật
                Màn hình:
                • 12 số
                • Điện Tử
                Bảo hành:
                • 2 năm
                HàngCóSẳn:
                • mới100%

                Giá Giảm theo số lượng mua :

                . Mua 1 cái                = 231.000 đồng/ cái

                . Mua 2,3,4 cái         = 225.000 đồng/ cái

                . Mua 5,6,7 cái         = 219.000 đồng/ cái

                . Mua 8,9,10 cái       = 214.000 đồng/ cái

                è Mua nhiều hơn liên hệ giá giảm !

                   
                12 số, màn hình lớn. lấy số lẻ, làm tròn số. Phím[00]. Giá chưa bao gồm VAT . Có 2 mầu vỏ Trắng và đen


                starstarstarstarstar
                Giá mới: 231.000 đ đ Giá cũ: 231.000 đ đ

                Máy tính tiền Casio MH-12 chính hãng Casio Japan

                Máy tính tiền Casio MH-12 chính hãng Casio Japan
                MSP: MH-12
                100% gốc:
                • chínhhãng
                HSX:
                • CasioNhật
                Màn hình:
                • 12 số
                • Điện Tử
                Bảo hành:
                • 2 năm
                HàngCóSẳn:
                • mới100%

                Giá Giảm theo số lượng mua :

                . Mua 1 cái                = 231.000 đồng/ cái

                . Mua 2,3,4 cái         = 225.000 đồng/ cái

                . Mua 5,6,7 cái         = 219.000 đồng/ cái

                . Mua 8,9,10 cái       = 214.000 đồng/ cái

                è Mua nhiều hơn liên hệ giá giảm !

                 
                12 số, màn hình lớn. lấy số lẻ, làm tròn số. Phím[00]. Giá chưa bao gồm VAT . Có 2 mầu vỏ Trắng và đen                starstarstarstarstar
                Giá mới: 231.000 đ đ Giá cũ: 231.000 đ đ

                Máy tính tiền Casio HL-100LB chính hãng Casio | tạm hết hàng

                Máy tính tiền Casio HL-100LB chính hãng Casio | tạm hết hàng