Hỗ trợ trực tuyến
Đặt mua (028)62614109 Đặt mua
Đặt mua 0919360698 Đặt mua
Đặt mua: 0903664519 Đặt mua:
Tel: 0919 360 698
Hotline: 0903 664 519
Máy in nhãn Casio KL-120, KL-130
 • grid
 • list

Máy in nhãn Casio KL-130 có định dạng in mã vạch | HÀNG CÓ SẲN

Máy in nhãn Casio KL-130 có định dạng in mã vạch | HÀNG CÓ SẲN
MSP: KL-130
HSX:
 • CasioNhật
Màu sắc:
  K.Mãi:
  • TapeDemo
  Bảo hành:
  • 2 năm
  HàngCóSẳn:
  • mới100%
  Đóng gói:
  • Vỉ 1 cái
  Dùng để in nhãn dán-tiêu đề lên các hồ sơ hoặc hình ảnh... Sử dụng trong văn phòng, thư viện, nhà kho, ghi mã tài sản, bán hàng...Tặng sách tiếng Việt. Giá chưa bao gồm VAT
  starstarstarstarstar
  Giá mới: 1.313.000 đ đ Giá cũ: 1.450.000 đ đ

  Máy in nhãn Casio KL-120 chính hãng Casio Nhật | hàng có sẳn

  Máy in nhãn Casio KL-120 chính hãng Casio Nhật | hàng có sẳn
  MSP: KL-120
  HSX:
  • CasioNhật
  Đ.điểm:
  • in 24 cỡ
  • 4 kiểu
  • 5 ngônngữ
  K.Mãi:
  • TapeDemo
  Bảo hành:
  • 2 năm
  • Màn hình LCD lớn 16 hàng số, 2 dòng.
  • Chiều cao in 12 mm/độ phân giải 200 dpi
  starstarstarstarstar
  Giá mới: 997.000 đ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Băng in nhãn Casio XR-18YW1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-120

  Băng in nhãn Casio XR-18YW1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-120
  MSP: XR-18YW1
  HSX:
  • CasioNhật
  Màu sắc:
  • chữđen-nềnvàng
  Loại:
  • 18mm
  HàngCóSẳn:
  • mới100%
  Đóng gói:
  • hôp1cái
  starstarstarstarstar
  Giá mới: 245.000 đ đ Giá cũ: 245.000 đ đ

  Băng in nhãn CasioX R-18X1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-120

  Băng in nhãn CasioX R-18X1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-120
  MSP: XR-18X1
  HSX:
  • CasioNhật
  Màu sắc:
  • chữđen-nềntrong
  Loại:
  • 18mm
  HàngCóSẳn:
  • mới100%
  Đóng gói:
  • hôp1cái
  starstarstarstarstar
  Giá mới: 245.000 đ đ Giá cũ: 245.000 đ đ

  Băng in nhãn Casio XR-18WE1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-120

  Băng in nhãn Casio XR-18WE1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-120
  MSP: XR-18WE1
  HSX:
  • CasioNhật
  Màu sắc:
  • chữđen-nềntrắng
  Loại:
  • 18mm
  HàngCóSẳn:
  • mới100%
  Đóng gói:
  • hôp1cái
  starstarstarstarstar
  Giá mới: 245.000 đ đ Giá cũ: 245.000 đ đ

  Băng in nhãn Casio XR-18WE1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-120

  Băng in nhãn Casio XR-18WE1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-120
  MSP: XR-18WE1
  HSX:
  • CasioNhật
  Màu sắc:
  • chữđen-nềnbạc
  Loại:
  • 18mm
  HàngCóSẳn:
  • mới100%
  Đóng gói:
  • hôp1cái
  starstarstarstarstar
  Giá mới: 245.000 đ đ Giá cũ: 245.000 đ đ

  Băng in nhãn Casio XR-18RD1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-120

  Băng in nhãn Casio XR-18RD1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-120
  MSP: XR-18RD1
  HSX:
  • CasioNhật
  Màu sắc:
  • chữđen-nềnđỏ
  Loại:
  • 18mm
  HàngCóSẳn:
  • mới100%
  Đóng gói:
  • hôp1cái
  starstarstarstarstar
  Giá mới: 245.000 đ đ Giá cũ: 245.000 đ đ

  Băng in nhãn Casio XR-18GN1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-120

  Băng in nhãn Casio XR-18GN1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-120
  MSP: XR-18GN1
  HSX:
  • CasioNhật
  Màu sắc:
  • chữđen-nềnxanhlục
  Loại:
  • 18mm
  HàngCóSẳn:
  • mới100%
  Đóng gói:
  • hôp1cái
  starstarstarstarstar
  Giá mới: 245.000 đ đ Giá cũ: 245.000 đ đ

  Băng in nhãn Casio XR-18GD1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-120

  Băng in nhãn Casio XR-18GD1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-120
  MSP: XR-18GD1
  HSX:
  • CasioNhật
  Màu sắc:
  • chữđen-nềnvàngsẫm
  Loại:
  • 18mm
  HàngCóSẳn:
  • mới100%
  Đóng gói:
  • hôp1cái
  starstarstarstarstar
  Giá mới: 245.000 đ đ Giá cũ: 245.000 đ đ

  Băng in nhãn XR-18BU1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-120

  Băng in nhãn XR-18BU1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-120
  MSP: XR-18BU1
  HSX:
  • CasioNhật
  Màu sắc:
  • chữđen-nềnxanhđậm
  Loại:
  • 18mm
  HàngCóSẳn:
  • mới100%
  Đóng gói:
  • hôp1cái
  starstarstarstarstar
  Giá mới: 257.000 đ đ Giá cũ: 257.000 đ đ

  Băng in nhãn Casio XR-12YW1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-120

  Băng in nhãn Casio XR-12YW1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-120
  MSP: XR-12YW1
  HSX:
  • CasioNhật
  Màu sắc:
  • chữđen-nềnvàng
  Loại:
  • 12mm
  HàngCóSẳn:
  • mới100%
  Đóng gói:
  • hôp1cái
  starstarstarstarstar
  Giá mới: 255.000 đ đ Giá cũ: 255.000 đ đ

  Băng in nhãn Casio XR-12X1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-120

  Băng in nhãn Casio XR-12X1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-120
  MSP: XR-12X1
  HSX:
  • CasioNhật
  Màu sắc:
  • chữđen-nềntrong
  Loại:
  • 12mm
  HàngCóSẳn:
  • mới100%
  Đóng gói:
  • hôp1cái
  starstarstarstarstar
  Giá mới: 255.000 đ đ Giá cũ: 255.000 đ đ

  Băng in nhãn Casio XR-12WE1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-120

  Băng in nhãn Casio XR-12WE1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-120
  MSP: XR-12WE1
  HSX:
  • CasioNhật
  Màu sắc:
  • chữđen-nềntrắng
  Loại:
  • 12mm
  HàngCóSẳn:
  • mới100%
  Đóng gói:
  • hôp1cái
  starstarstarstarstar
  Giá mới: 255.000 đ đ Giá cũ: 255.000 đ đ

  Băng in nhãn Casio XR-12WE1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-120

  Băng in nhãn Casio XR-12WE1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-120
  MSP: XR-12WE1
  HSX:
  • CasioNhật
  Màu sắc:
  • chữđen-nềnbạc
  Loại:
  • 12mm
  HàngCóSẳn:
  • mới100%
  Đóng gói:
  • hôp1cái
  starstarstarstarstar
  Giá mới: 255.000 đ đ Giá cũ: 255.000 đ đ

  Băng in nhãn Casio XR-12RD1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-120

  Băng in nhãn Casio XR-12RD1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-120
  MSP: XR-12RD1
  HSX:
  • CasioNhật
  Màu sắc:
  • chữđen-nềnđỏ
  Loại:
  • 12mm
  HàngCóSẳn:
  • mới100%
  Đóng gói:
  • hôp1cái
  starstarstarstarstar
  Giá mới: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Băng in nhãn Casio XR-12GN1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-120

  Băng in nhãn Casio XR-12GN1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-120
  MSP: XR-12GN1
  HSX:
  • CasioNhật
  Màu sắc:
  • chữđen-nềnxanhlục
  Loại:
  • 12mm
  HàngCóSẳn:
  • mới100%
  Đóng gói:
  • hôp1cái
  starstarstarstarstar
  Giá mới: 227.000 đ đ Giá cũ: 227.000 đ đ

  Băng in nhãn Casio XR-12GD1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-120

  Băng in nhãn Casio XR-12GD1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-120
  MSP: XR-12GD1
  HSX:
  • CasioNhật
  Màu sắc:
  • chữđen-nềnvàngsẫm
  Loại:
  • 12mm
  HàngCóSẳn:
  • mới100%
  Đóng gói:
  • hôp1cái
  starstarstarstarstar
  Giá mới: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Băng in nhãn Casio XR-12BU1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-120

  Băng in nhãn Casio XR-12BU1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-120
  MSP: XR-12BU1
  HSX:
  • CasioNhật
  Màu sắc:
  • chữđen-nềnxanhđậm
  Loại:
  • 12mm
  HàngCóSẳn:
  • mới100%
  Đóng gói:
  • hôp1cái
  starstarstarstarstar
  Giá mới: 255.000 đ đ Giá cũ: 255.000 đ đ

  Băng in nhãn Casio XR-9YW1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-120

  Băng in nhãn Casio XR-9YW1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-120
  MSP: XR-9YW1
  HSX:
  • CasioNhật
  Màu sắc:
  • chữđen-nềnvàng
  Loại:
  • 9mm
  HàngCóSẳn:
  • mới100%
  Đóng gói:
  • hôp1cái
  starstarstarstarstar
  Giá mới: 215.000 đ đ Giá cũ: 215.000 đ đ

  Băng in nhãn Casio XR-9X1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-120

  Băng in nhãn Casio XR-9X1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-120
  MSP: XR-9X1
  HSX:
  • CasioNhật
  Màu sắc:
  • chữđen-nềntrong
  Loại:
  • 9mm
  HàngCóSẳn:
  • mới100%
  Đóng gói:
  • hôp1cái
  starstarstarstarstar
  Giá mới: 215.000 đ đ Giá cũ: 215.000 đ đ

  Băng in nhãn Casio XR-9WE1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-120

  Băng in nhãn Casio XR-9WE1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-120
  MSP: XR-9WE1
  HSX:
  • CasioNhật
  Màu sắc:
  • chữđen-nềntrắng
  Loại:
  • 9mm
  HàngCóSẳn:
  • mới100%
  Đóng gói:
  • hôp1cái
  starstarstarstarstar
  Giá mới: 215.000 đ đ Giá cũ: 215.000 đ đ

  Băng in nhãn Casio XR-9WE1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-120

  Băng in nhãn Casio XR-9WE1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-120
  MSP: XR-9SR1
  HSX:
  • CasioNhật
  Màu sắc:
  • chữđen-nềnbạc
  Loại:
  • 9mm
  HàngCóSẳn:
  • mới100%
  Đóng gói:
  • hôp1cái
  starstarstarstarstar
  Giá mới: 215.000 đ đ Giá cũ: 215.000 đ đ

  Băng in nhãn Casio XR-9RD1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-120

  Băng in nhãn Casio XR-9RD1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-120
  MSP: XR-9RD1
  HSX:
  • CasioNhật
  Màu sắc:
  • chữđen-nềnđỏ
  Loại:
  • 9mm
  HàngCóSẳn:
  • mới100%
  Đóng gói:
  • hôp1cái
  starstarstarstarstar
  Giá mới: 215.000 đ đ Giá cũ: 215.000 đ đ

  Băng in nhãn Casio XR-9GN1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-120

  Băng in nhãn Casio XR-9GN1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-120
  MSP: XR-9GN1
  HSX:
  • CasioNhật
  Màu sắc:
  • chữđen-nềnxanhlục
  Loại:
  • 9mm
  HàngCóSẳn:
  • mới100%
  Đóng gói:
  • hôp1cái
  starstarstarstarstar
  Giá mới: 215.000 đ đ Giá cũ: 215.000 đ đ

  Băng in nhãn Casio XR-9GD1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-120

  Băng in nhãn Casio XR-9GD1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-120
  MSP: XR-9GD1
  HSX:
  • CasioNhật
  Màu sắc:
  • chữđen-nềnvàngsẫm
  Loại:
  • 9mm
  Đóng gói:
  • hôp1cái
  starstarstarstarstar
  Giá mới: 215.000 đ đ Giá cũ: 15.000 đ đ

  Băng in nhãn Casio XR-9BU1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-120

  Băng in nhãn Casio XR-9BU1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-120
  MSP: XR-9BU1
  HSX:
  • CasioNhật
  Màu sắc:
  • chữđen-nềnxanhđậm
  Loại:
  • 9mm
  HàngCóSẳn:
  • mới100%
  Đóng gói:
  • hôp1cái
  starstarstarstarstar
  Giá mới: 215.000 đ đ Giá cũ: 215.000 đ đ

  Băng in nhãn Casio XR-6YW1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-120

  Băng in nhãn Casio XR-6YW1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-120
  MSP: XR-6YW1
  HSX:
  • CasioNhật
  Màu sắc:
  • chữđen-nềntrắng
  Loại:
  • 6mm
  HàngCóSẳn:
  • mới100%
  Đóng gói:
  • hôp1cái
  starstarstarstarstar
  Giá mới: 210.000 đ đ Giá cũ: 210.000 đ đ

  Băng in nhãn Casio XR-6X1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-120

  Băng in nhãn Casio XR-6X1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-120
  MSP: XR-6X1
  HSX:
  • CasioNhật
  Màu sắc:
  • chữđen-nềntrong
  Loại:
  • 6mm
  HàngCóSẳn:
  • mới100%
  Đóng gói:
  • hôp1cái
  starstarstarstarstar
  Giá mới: 210.000 đ đ Giá cũ: 210.000 đ đ

  Băng in nhãn Casio XR-6WE1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-120

  Băng in nhãn Casio XR-6WE1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-120
  MSP: XR-6WE1
  HSX:
  • CasioNhật
  Màu sắc:
  • chữđen-nềntrắng
  Loại:
  • 6mm
  HàngCóSẳn:
  • mới100%
  Đóng gói:
  • hôp1cái
  starstarstarstarstar
  Giá mới: 210.000 đ đ Giá cũ: 210.000 đ đ

  Băng in nhãn Casio XR-6RD1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-120

  Băng in nhãn Casio XR-6RD1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-120
  MSP: XR-6RD1
  HSX:
  • CasioNhật
  Màu sắc:
  • chữđen-nềnđỏ
  Loại:
  • 6mm
  HàngCóSẳn:
  • mới100%
  Đóng gói:
  • hôp1cái
  starstarstarstarstar
  Giá mới: 210.000 đ đ Giá cũ: 210.000 đ đ

  Băng in nhãn Casio XR-6GN1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-120

  Băng in nhãn Casio XR-6GN1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-120
  MSP: XR-6GN1
  HSX:
  • CasioNhật
  Màu sắc:
  • chữđen-nềnxanhlục
  Loại:
  • 6mm
  HàngCóSẳn:
  • mới100%
  Đóng gói:
  • hôp1cái
  starstarstarstarstar
  Giá mới: 210.000 đ đ Giá cũ: 210.000 đ đ

  Băng in nhãn Casio XR-6BU1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-120

  Băng in nhãn Casio XR-6BU1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-120
  MSP: XR-6BU1
  HSX:
  • CasioNhật
  Màu sắc:
  • chữđen-nềnxanhđậm
  Loại:
  • 6mm
  HàngCóSẳn:
  • mới100%
  Đóng gói:
  • hôp1cái
  starstarstarstarstar
  Giá mới: 210.000 đ đ Giá cũ: 210.000 đ đ
  Lên đầu trang