Hỗ trợ trực tuyến
Đặt mua (028)62614109 Đặt mua
Đặt mua 0919360698 Đặt mua
Đặt mua: 0903664519 Đặt mua:
Tel: 0919 360 698
Hotline: 0903 664 519
Máy in nhãn Casio KL-820
 • grid
 • list

Máy in nhãn Casio KL-820 chính hãng Casio | hàng có sẳn

Máy in nhãn Casio KL-820 chính hãng Casio | hàng có sẳn
MSP: KL-820
HSX:
 • CasioNhật
Màn hình:
 • 3 dòng
 • 16 ký tự
Đ.điểm:
 • in 24 cỡ
 • 6 ngônngữ
 • 4 kiểu
K.Mãi:
 • TapeDemo
Bảo hành:
 • 2 năm
- Dùng để in nhãn, Họ tên nhân viên, bệnh nhân... dán-tiêu đề lên các hồ sơ hoặc hình ảnh...
 - Sử dụng trong văn phòng, thư viện, nhà kho, ghi mã tài sản, bán hàng...
- Tặng sách tiếng Việt. 
- Kiểu máy đa chức năng dành cho văn phòng với băng giấy có độ rộng lên tới 24 mm
 • Màn hình LCD lớn, dễ đọc, 16 hàng số, 4 dòng.
 • Chiều cao in 12 mm/độ phân giải 200 dpi
starstarstarstarstar
Giá mới: 1.495.000 đ đ Giá cũ: 1.495.000 đ đ

Băng in nhãn Casio XR-24X1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-820

Băng in nhãn Casio XR-24X1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-820
MSP: XR-24X1
HSX:
 • CasioNhật
Màu sắc:
 • chữđen-nềntrong
Loại:
 • 24mm
HàngCóSẳn:
 • mới100%
Đóng gói:
 • hôp1cái
starstarstarstarstar
Giá mới: 269.000 đ đ Giá cũ: 269.000 đ đ

Băng in nhãn Casio XR-24YW1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-820

Băng in nhãn Casio XR-24YW1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-820
MSP: XR-24YW1
HSX:
 • CasioNhật
Màu sắc:
 • chữđen-nềnvàng
Loại:
 • 24mm
HàngCóSẳn:
 • mới100%
Đóng gói:
 • hôp1cái
starstarstarstarstar
Giá mới: 269.000 đ đ Giá cũ: 269.000 đ đ

Băng in nhãn Casio XR-24WE1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-820

Băng in nhãn Casio XR-24WE1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-820
MSP: XR-24WE1
HSX:
 • CasioNhật
Màu sắc:
 • chữđen-nềntrắng
Loại:
 • 24mm
HàngCóSẳn:
 • mới100%
Đóng gói:
 • hôp1cái
starstarstarstarstar
Giá mới: 269.000 đ đ Giá cũ: 269.000 đ đ

Băng in nhãn Casio XR-24RD1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-820

Băng in nhãn Casio XR-24RD1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-820
MSP: XR-24RD1
HSX:
 • CasioNhật
Màu sắc:
 • chữđen-nềnđỏ
Loại:
 • 24mm
HàngCóSẳn:
 • mới100%
Đóng gói:
 • hôp1cái
starstarstarstarstar
Giá mới: 269.000 đ đ Giá cũ: 269.000 đ đ

Băng in nhãn Casio XR-24GN1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-820

Băng in nhãn Casio XR-24GN1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-820
MSP: XR-24GN1
HSX:
 • CasioNhật
Màu sắc:
 • chữđen-nềnxanhlục
Loại:
 • 24mm
HàngCóSẳn:
 • mới100%
Đóng gói:
 • hôp1cái
starstarstarstarstar
Giá mới: 269.000 đ đ Giá cũ: 269.000 đ đ

Băng in nhãn Casio XR-24BU1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-820

Băng in nhãn Casio XR-24BU1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-820
MSP: XR-24BU1
HSX:
 • CasioNhật
Màu sắc:
 • chữđen-nềnxanhđậm
Loại:
 • 24mm
HàngCóSẳn:
 • mới100%
Đóng gói:
 • hôp1cái
starstarstarstarstar
Giá mới: 269.000 đ đ Giá cũ: 269.000 đ đ

Băng in nhãn Casio XR-18YW1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-820

Băng in nhãn Casio XR-18YW1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-820
MSP: XR-18YW1
HSX:
 • CasioNhật
Màu sắc:
 • chữđen-nềnvàng
Loại:
 • 18mm
HàngCóSẳn:
 • mới100%
Đóng gói:
 • hôp1cái
starstarstarstarstar
Giá mới: 245.000 đ đ Giá cũ: 245.000 đ đ

Băng in nhãn Casio XR-18WE1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-820

Băng in nhãn Casio XR-18WE1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-820
MSP: XR-18WE1
HSX:
 • CasioNhật
Màu sắc:
 • chữđen-nềntrắng
Loại:
 • 18mm
HàngCóSẳn:
 • mới100%
Đóng gói:
 • hôp1cái
starstarstarstarstar
Giá mới: 245.000 đ đ Giá cũ: 245.000 đ đ

Băng in nhãn Casio XR18X1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-820

Băng in nhãn Casio XR18X1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-820
MSP: XR-18X1
HSX:
 • CasioNhật
Màu sắc:
 • chữđen-nềntrong
Loại:
 • 12mm
 • 18mm
HàngCóSẳn:
 • mới100%
Đóng gói:
 • hôp1cái
starstarstarstarstar
Giá mới: 245.000 đ đ Giá cũ: 245.000 đ đ

Băng in nhãn Casio XR-18WE1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-820

Băng in nhãn Casio XR-18WE1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-820
MSP: XR-18WE1
HSX:
 • CasioNhật
Màu sắc:
 • chữđen-nềnbạc
Loại:
 • 18mm
HàngCóSẳn:
 • mới100%
Đóng gói:
 • hôp1cái
starstarstarstarstar
Giá mới: 245.000 đ đ Giá cũ: 245.000 đ đ

Băng in nhãn Casio XR-18RD1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-820

Băng in nhãn Casio XR-18RD1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-820
MSP: XR-18GD1
HSX:
 • CasioNhật
Màu sắc:
 • chữđen-nềnđỏ
Loại:
 • 12mm
 • 18mm
HàngCóSẳn:
 • mới100%
Đóng gói:
 • hôp1cái
starstarstarstarstar
Giá mới: 245.000 đ đ Giá cũ: 245.000 đ đ

Băng in nhãn Casio XR-18GN1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-820

Băng in nhãn Casio XR-18GN1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-820
MSP: XR-18GN1
HSX:
 • CasioNhật
Màu sắc:
 • chữđen-nềnxanhlục
Loại:
 • 18mm
HàngCóSẳn:
 • mới100%
Đóng gói:
 • hôp1cái
starstarstarstarstar
Giá mới: 245.000 đ đ Giá cũ: 245.000 đ đ

Băng in nhãn Casio XR-18GD1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-820

Băng in nhãn Casio XR-18GD1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-820
MSP: XR-18GD1
HSX:
 • CasioNhật
Màu sắc:
 • chữđen-nềnvàngsẫm
Loại:
 • 18mm
HàngCóSẳn:
 • mới100%
Đóng gói:
 • hôp1cái
starstarstarstarstar
Giá mới: 245.000 đ đ Giá cũ: 245.000 đ đ

Băng in nhãn Casio XR-18BU1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-820

Băng in nhãn Casio XR-18BU1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-820
MSP: XR-18BU1
HSX:
 • CasioNhật
Màu sắc:
 • chữđen-nềnxanhđậm
Loại:
 • 18mm
HàngCóSẳn:
 • mới100%
Đóng gói:
 • hôp1cái
starstarstarstarstar
Giá mới: 245.000 đ đ Giá cũ: 245.000 đ đ

Băng in nhãn Casio XR-12YW1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-820

Băng in nhãn Casio XR-12YW1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-820
MSP: XR-12YW1
HSX:
 • CasioNhật
Màu sắc:
 • chữđen-nềnvàng
Loại:
 • 12mm
HàngCóSẳn:
 • mới100%
Đóng gói:
 • hôp1cái
starstarstarstarstar
Giá mới: 255.000 đ đ Giá cũ: 255.000 đ đ

Băng in nhãn Casio XR-12X1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-820

Băng in nhãn Casio XR-12X1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-820
MSP: XR-12X1
HSX:
 • CasioNhật
Màu sắc:
 • chữđen-nềntrong
Loại:
 • 12mm
HàngCóSẳn:
 • mới100%
Đóng gói:
 • hôp1cái
starstarstarstarstar
Giá mới: 255.000 đ đ Giá cũ: 255.000 đ đ

Băng in nhãn Casio XR-12WE1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-820

Băng in nhãn Casio XR-12WE1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-820
MSP: XR-12WE1
HSX:
 • CasioNhật
Màu sắc:
 • chữđen-nềnbạc
Loại:
 • 12mm
HàngCóSẳn:
 • mới100%
Đóng gói:
 • hôp1cái
starstarstarstarstar
Giá mới: 255.000 đ đ Giá cũ: 255.000 đ đ

Băng in nhãn Casio XR-12RD1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-820

Băng in nhãn Casio XR-12RD1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-820
MSP: XR-12RD1
HSX:
 • CasioNhật
Màu sắc:
 • chữđen-nềnđỏ
Loại:
 • 12mm
HàngCóSẳn:
 • mới100%
Đóng gói:
 • hôp1cái
starstarstarstarstar
Giá mới: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Băng in nhãn Casio XR-12GN1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-820

Băng in nhãn Casio XR-12GN1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-820
MSP: XR-12GN1
HSX:
 • CasioNhật
Màu sắc:
 • chữđen-nềnxanhlục
Loại:
 • 12mm
HàngCóSẳn:
 • mới100%
Đóng gói:
 • hôp1cái
starstarstarstarstar
Giá mới: 227.000 đ đ Giá cũ: 227.000 đ đ

Băng in nhãn Casio XR-12GD1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-820

Băng in nhãn Casio XR-12GD1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-820
MSP: XR-12GD1
HSX:
 • CasioNhật
Màu sắc:
 • chữđen-nềnvàngsẫm
Loại:
 • 12mm
HàngCóSẳn:
 • mới100%
Đóng gói:
 • hôp1cái
starstarstarstarstar
Giá mới: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

Băng in nhãn Casio XR-12BU1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-820

Băng in nhãn Casio XR-12BU1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-820
MSP: XR-12BU1
HSX:
 • CasioNhật
Màu sắc:
 • chữđen-nềnxanhđậm
Loại:
 • 12mm
HàngCóSẳn:
 • mới100%
Đóng gói:
 • hôp1cái
starstarstarstarstar
Giá mới: 255.000 đ đ Giá cũ: 255.000 đ đ

Băng in nhãn Casio XR-9YW1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-820

Băng in nhãn Casio XR-9YW1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-820
MSP: XR-9YW1
HSX:
 • CasioNhật
Màu sắc:
 • chữđen-nềnvàng
Loại:
 • 9mm
HàngCóSẳn:
 • mới100%
Đóng gói:
 • hôp1cái
starstarstarstarstar
Giá mới: 215.000 đ đ Giá cũ: 215.000 đ đ

Băng in nhãn Casio XR-9X1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-820

Băng in nhãn Casio XR-9X1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-820
MSP: XR-9X1
HSX:
 • CasioNhật
Màu sắc:
 • chữđen-nềntrong
Loại:
 • 9mm
HàngCóSẳn:
 • mới100%
Đóng gói:
 • hôp1cái
starstarstarstarstar
Giá mới: 215.000 đ đ Giá cũ: 215.000 đ đ

Băng in nhãn Casio XR-9WE1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-820

Băng in nhãn Casio XR-9WE1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-820
MSP: XR-9WE1
HSX:
 • CasioNhật
Màu sắc:
 • chữđen-nềntrắng
Loại:
 • 9mm
HàngCóSẳn:
 • mới100%
Đóng gói:
 • hôp1cái
starstarstarstarstar
Giá mới: 215.000 đ đ Giá cũ: 215.000 đ đ

Băng in nhãn Casio XR-9SR1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-820

Băng in nhãn Casio XR-9SR1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-820
MSP: XR-9SR1
HSX:
 • CasioNhật
Màu sắc:
 • chữđen-nềnbạc
Loại:
 • 9mm
HàngCóSẳn:
 • mới100%
Đóng gói:
 • hôp1cái
starstarstarstarstar
Giá mới: 215.000 đ đ Giá cũ: 215.000 đ đ

Băng in nhãn Casio XR-9RD1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-820

Băng in nhãn Casio XR-9RD1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-820
MSP: XR-9RD1
HSX:
 • CasioNhật
Màu sắc:
 • chữđen-nềnđỏ
Loại:
 • 9mm
HàngCóSẳn:
 • mới100%
Đóng gói:
 • hôp1cái
starstarstarstarstar
Giá mới: 215.000 đ đ Giá cũ: 215.000 đ đ

Băng in nhãn Casio XR-9GN1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-820

Băng in nhãn Casio XR-9GN1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-820
MSP: XR-9GN1
HSX:
 • CasioNhật
Màu sắc:
 • chữđen-nềnxanhlục
Loại:
 • 9mm
HàngCóSẳn:
 • mới100%
Đóng gói:
 • hôp1cái
starstarstarstarstar
Giá mới: 215.000 đ đ Giá cũ: 215.000 đ đ

Băng in nhãn Casio XR-9GD1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-820

Băng in nhãn Casio XR-9GD1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-820
MSP: XR-9GD1
HSX:
 • CasioNhật
Màu sắc:
 • chữđen-nềnvàngsẫm
Loại:
 • 9mm
HàngCóSẳn:
 • mới100%
Đóng gói:
 • hôp1cái
starstarstarstarstar
Giá mới: 215.000 đ đ Giá cũ: 215.000 đ đ

Băng in nhãn Casio XR-9BU1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-820

Băng in nhãn Casio XR-9BU1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-820
MSP: XR-9BU1
HSX:
 • CasioNhật
Màu sắc:
 • chữđen-nềnxanhđậm
Loại:
 • 9mm
HàngCóSẳn:
 • mới100%
Đóng gói:
 • hôp1cái
starstarstarstarstar
Giá mới: 215.000 đ đ Giá cũ: 215.000 đ đ

Băng in nhãn Casio XR-9YW1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-820

Băng in nhãn Casio XR-9YW1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-820
MSP: XR-6YW1
HSX:
 • CasioNhật
Màu sắc:
 • chữđen-nềnvàng
Loại:
 • 6mm
HàngCóSẳn:
 • mới100%
Đóng gói:
 • hôp1cái
starstarstarstarstar
Giá mới: 210.000 đ đ Giá cũ: 210.000 đ đ

Ba8ngg in nhãn Casio XR-6X1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-820

Ba8ngg in nhãn Casio XR-6X1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-820
MSP: XR-6X1
HSX:
 • CasioNhật
Màu sắc:
 • chữđen-nềnvàng
Loại:
 • 6mm
HàngCóSẳn:
 • mới100%
Đóng gói:
 • hôp1cái
starstarstarstarstar
Giá mới: 210.000 đ đ Giá cũ: 210.000 đ đ

Băng in nhãn Casio XR-6WE1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-820

Băng in nhãn Casio XR-6WE1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-820
MSP: XR-6WE1
HSX:
 • CasioNhật
Màu sắc:
 • chữđen-nềntrắng
Loại:
 • 6mm
HàngCóSẳn:
 • mới100%
Đóng gói:
 • hôp1cái
starstarstarstarstar
Giá mới: 210.000 đ đ Giá cũ: 210.000 đ đ

Băng in nhãn Casio XR-6RD1 sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-820

Băng in nhãn Casio XR-6RD1 sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-820
MSP: XR-6RD1
HSX:
 • CasioNhật
Loại:
 • 6mm
HàngCóSẳn:
 • mới100%
Đóng gói:
 • hôp1cái
starstarstarstarstar
Giá mới: 210.000 đ đ Giá cũ: 210.000 đ đ

Băng in nhãn Casio XR-6GN dành cho máy in nhãn Casio KL-820

Băng in nhãn Casio XR-6GN dành cho máy in nhãn Casio KL-820
MSP: XR-6GN1
HSX:
 • CasioNhật
Loại:
 • 6mm
HàngCóSẳn:
 • mới100%
starstarstarstarstar
Giá mới: 210.000 đ đ Giá cũ: 210.000 đ đ

Băng in nhãn Casio XR-6BU1 dành cho Máy in nhãn Casio KL-820

Băng in nhãn Casio XR-6BU1 dành cho Máy in nhãn Casio KL-820
MSP: XR-6BU1
HSX:
 • CasioNhật
Màu sắc:
 • chữđen-nềnxanhđậm
Loại:
 • 6mm
HàngCóSẳn:
 • mới100%
Đóng gói:
 • hôp1cái
starstarstarstarstar
Giá mới: 210.000 đ đ Giá cũ: 210.000 đ đ
Lên đầu trang