Hỗ trợ trực tuyến
Đặt mua (028)62614109 Đặt mua
Đặt mua 0919360698 Đặt mua
Đặt mua: 0903664519 Đặt mua:
Tel: 0919 360 698
Hotline: 0903 664 519
Máy in Nhãn Casio KL-7400, KL-G2
 • grid
 • list

Máy in nhãn Casio KL-G2 có cổng kết nối USB và định dạng kiểu mã vạch | HÀNG CÓ SẲN

Máy in nhãn Casio KL-G2 có cổng kết nối USB và định dạng kiểu mã vạch | HÀNG CÓ SẲN
MSP: KL-G2
100% gốc:
 • chínhhãng
Bảo hành máy 02 năm:
  HSX:
  • CasioNhật
  Màu sắc:
  • như hình
  K.Mãi:
  • TapeDemo
  Bảo hành:
  • 2 năm
  HàngCóSẳn:
  • mới100%
  Máy in nhãn Casio KL-G2 chuyên dùng cho công việc in ấn chuyên nghiệp. kết nối Computer cho phép thiết kế nhiều kiểu nhãn in phù hợp với công việc. In được nhiều ngôn Ngữ: Nhật, Hàn, Trung Quốc, Anh, Nga, Pháp, Đức...
  starstarstarstarstar
  Giá mới: 3.998.000 đ đ Giá cũ: 3.998.000 đ đ

  Máy in nhãn Casio KL-7400 chính hãng Casio | hàng có sẳn

  Máy in nhãn Casio KL-7400 chính hãng Casio | hàng có sẳn
  MSP: KL-7400
  HSX:
  • CasioNhật
  Màn hình:
  • 3 dòng
  • 16 ký tự
  Đ.điểm:
  • in 24 cỡ
  • 65 kiểu
  • 6 ngônngữ
  K.Mãi:
  • TapeDemo
  Bảo hành:
  • 2 năm
  starstarstarstarstar
  Giá mới: 2.415.000 đ đ Giá cũ: 2.415.000 đ đ

  Băng in nhãn Casio XR-24YW1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400

  Băng in nhãn Casio XR-24YW1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400
  MSP: XR-24YW1
  HSX:
  • CasioNhật
  Màu sắc:
  • chữđen-nềnvàng
  Loại:
  • 24mm
  HàngCóSẳn:
  • mới100%
  Đóng gói:
  • hôp1cái
  starstarstarstarstar
  Giá mới: 269.000 đ đ Giá cũ: 269.000 đ đ

  Băng in nhãn Casio XR-24X1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400

  Băng in nhãn Casio XR-24X1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400
  MSP: XR-24X1
  HSX:
  • CasioNhật
  Màu sắc:
  • chữđen-nềntrong
  Loại:
  • 24mm
  HàngCóSẳn:
  • mới100%
  Đóng gói:
  • hôp1cái
  starstarstarstarstar
  Giá mới: 269.000 đ đ Giá cũ: 269.000 đ đ

  Băng in nhãn Casio XR-24WE1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400

  Băng in nhãn Casio XR-24WE1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400
  MSP: XR-24WE1
  HSX:
  • CasioNhật
  Màu sắc:
  • chữđen-nềntrắng
  Loại:
  • 24mm
  HàngCóSẳn:
  • mới100%
  Đóng gói:
  • hôp1cái
  starstarstarstarstar
  Giá mới: 269.000 đ đ Giá cũ: 269.000 đ đ

  Băng in nhãn Casio XR-24RD1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400

  Băng in nhãn Casio XR-24RD1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400
  MSP: XR-24RD1
  HSX:
  • CasioNhật
  Màu sắc:
  • chữđen-nềnđỏ
  Loại:
  • 24mm
  HàngCóSẳn:
  • mới100%
  Đóng gói:
  • hôp1cái
  starstarstarstarstar
  Giá mới: 269.000 đ đ Giá cũ: 269.000 đ đ

  Băng in nhãn Casio XR-24GN1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400

  Băng in nhãn Casio XR-24GN1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400
  MSP: XR-24GN1
  HSX:
  • CasioNhật
  Màu sắc:
  • chữđen-nềnxanhlục
  Loại:
  • 24mm
  HàngCóSẳn:
  • mới100%
  Đóng gói:
  • hôp1cái
  starstarstarstarstar
  Giá mới: 269.000 đ đ Giá cũ: 269.000 đ đ

  Băng in nhãn Casio XR-24BU1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400

  Băng in nhãn Casio XR-24BU1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400
  MSP: XR-24BU1
  HSX:
  • CasioNhật
  Màu sắc:
  • chữđen-nềnxanhđậm
  Loại:
  • 24mm
  HàngCóSẳn:
  • mới100%
  Đóng gói:
  • hôp1cái
  starstarstarstarstar
  Giá mới: 269.000 đ đ Giá cũ: 269.000 đ đ

  Băng in nhãn Casio XR-18YW1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400

  Băng in nhãn Casio XR-18YW1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400
  MSP: XR-18YW1
  HSX:
  • CasioNhật
  Màu sắc:
  • chữđen-nềnvàng
  Loại:
  • 18mm
  HàngCóSẳn:
  • mới100%
  Đóng gói:
  • hôp1cái
  starstarstarstarstar
  Giá mới: 245.000 đ đ Giá cũ: 245.000 đ đ

  Băng in nhãn Casio XR-18X1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400

  Băng in nhãn Casio XR-18X1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400
  MSP: XR-18X1
  HSX:
  • CasioNhật
  Màu sắc:
  • chữđen-nềntrong
  Loại:
  • 18mm
  HàngCóSẳn:
  • mới100%
  Đóng gói:
  • hôp1cái
  starstarstarstarstar
  Giá mới: 245.000 đ đ Giá cũ: 245.000 đ đ

  Băng in nhãn Casio XR-18WE1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400

  Băng in nhãn Casio XR-18WE1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400
  MSP: XR-18WE1
  HSX:
  • CasioNhật
  Màu sắc:
  • chữđen-nềntrắng
  Loại:
  • 18mm
  HàngCóSẳn:
  • mới100%
  Đóng gói:
  • hôp1cái
  starstarstarstarstar
  Giá mới: 245.000 đ đ Giá cũ: 245.000 đ đ

  Băng in nhãn Casio XR-18RD1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400

  Băng in nhãn Casio XR-18RD1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400
  MSP: XR-18RD1
  HSX:
  • CasioNhật
  Màu sắc:
  • chữđen-nềnđỏ
  Loại:
  • 18mm
  HàngCóSẳn:
  • mới100%
  Đóng gói:
  • hôp1cái
  starstarstarstarstar
  Giá mới: 245.000 đ đ Giá cũ: 245.000 đ đ

  Băng in nhãn Casio XR-18SR1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400

  Băng in nhãn Casio XR-18SR1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400
  MSP: XR-18SR1
  HSX:
  • CasioNhật
  Màu sắc:
  • chữđen-nềnbạc
  Loại:
  • 18mm
  HàngCóSẳn:
  • mới100%
  Đóng gói:
  • hôp1cái
  starstarstarstarstar
  Giá mới: 245.000 đ đ Giá cũ: 245.000 đ đ

  Băng in nhãn Casio XR-18GN1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400

  Băng in nhãn Casio XR-18GN1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400
  MSP: XR-18GN1
  HSX:
  • CasioNhật
  Màu sắc:
  • chữđen-nềnxanhlục
  Loại:
  • 18mm
  HàngCóSẳn:
  • mới100%
  Đóng gói:
  • hôp1cái
  starstarstarstarstar
  Giá mới: 245.000 đ đ Giá cũ: 245.000 đ đ

  Băng in nhãn Casio XR18GD1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400

  Băng in nhãn Casio XR18GD1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400
  MSP: XR-18GD1
  HSX:
  • CasioNhật
  Màu sắc:
  • chữđen-nềnvàngsẫm
  Loại:
  • 18mm
  HàngCóSẳn:
  • mới100%
  Đóng gói:
  • hôp1cái
  starstarstarstarstar
  Giá mới: 245.000 đ đ Giá cũ: 245.000 đ đ

  Băng in nhãn Casio XR-18BU1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400

  Băng in nhãn Casio XR-18BU1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400
  MSP: XR-18BU1
  HSX:
  • CasioNhật
  Màu sắc:
  • chữđen-nềnxanhđậm
  Loại:
  • 18mm
  HàngCóSẳn:
  • mới100%
  Đóng gói:
  • hôp1cái
  starstarstarstarstar
  Giá mới: 245.000 đ đ Giá cũ: 245.000 đ đ

  Băng in nhãn Casio XR-12YW1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400

  Băng in nhãn Casio XR-12YW1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400
  MSP: XR-12YW1
  HSX:
  • CasioNhật
  Màu sắc:
  • chữđen-nềnvàng
  Loại:
  • 12mm
  HàngCóSẳn:
  • mới100%
  Đóng gói:
  • hôp1cái
  starstarstarstarstar
  Giá mới: 255.000 đ đ Giá cũ: 255.000 đ đ

  Băng in nhãn Casio XR-12X1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400

  Băng in nhãn Casio XR-12X1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400
  MSP: XR-12X1
  HSX:
  • CasioNhật
  Màu sắc:
  • chữđen-nềntrong
  Loại:
  • 12mm
  HàngCóSẳn:
  • mới100%
  Đóng gói:
  • hôp1cái
  starstarstarstarstar
  Giá mới: 255.000 đ đ Giá cũ: 255.000 đ đ

  Băng in nhãn Casio XR-12WE1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400

  Băng in nhãn Casio XR-12WE1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400
  MSP: XR-12WE1
  HSX:
  • CasioNhật
  Màu sắc:
  • chữđen-nềnbạc
  Loại:
  • 12mm
  HàngCóSẳn:
  • mới100%
  Đóng gói:
  • hôp1cái
  starstarstarstarstar
  Giá mới: 255.000 đ đ Giá cũ: 255.000 đ đ

  Băng in nhãn Casio XR-12RD1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400

  Băng in nhãn Casio XR-12RD1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400
  MSP: XR-12RD1
  HSX:
  • CasioNhật
  Màu sắc:
  • chữđen-nềnđỏ
  Loại:
  • 12mm
  HàngCóSẳn:
  • mới100%
  Đóng gói:
  • hôp1cái
  starstarstarstarstar
  Giá mới: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Băng in nhãn Casio XR-12GN1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400

  Băng in nhãn Casio XR-12GN1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400
  MSP: XR-12GN1
  HSX:
  • CasioNhật
  Màu sắc:
  • chữđen-nềnxanhlục
  Loại:
  • 12mm
  HàngCóSẳn:
  • mới100%
  Đóng gói:
  • hôp1cái
  starstarstarstarstar
  Giá mới: 227.000 đ đ Giá cũ: 227.000 đ đ

  Băng in nhãn Casio XR-12GD1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400

  Băng in nhãn Casio XR-12GD1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400
  MSP: XR-12GD1
  HSX:
  • CasioNhật
  Màu sắc:
  • chữđen-nềnvàngsẫm
  Loại:
  • 12mm
  HàngCóSẳn:
  • mới100%
  Đóng gói:
  • hôp1cái
  starstarstarstarstar
  Giá mới: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Băng in nhãn Casio XR-12GD1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400

  Băng in nhãn Casio XR-12GD1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400
  MSP: XR-12GD1
  HSX:
  • CasioNhật
  Màu sắc:
  • chữđen-nềnvàngsẫm
  Loại:
  • 12mm
  HàngCóSẳn:
  • mới100%
  Đóng gói:
  • hôp1cái
  starstarstarstarstar
  Giá mới: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

  Băng in nhãn Casio XR-9YW1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400

  Băng in nhãn Casio XR-9YW1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400
  MSP: XR-9YW1
  HSX:
  • CasioNhật
  Màu sắc:
  • chữđen-nềnvàng
  Loại:
  • 9mm
  HàngCóSẳn:
  • mới100%
  Đóng gói:
  • hôp1cái
  starstarstarstarstar
  Giá mới: 215.000 đ đ Giá cũ: 215.000 đ đ

  Băng in nhãn Casio XR-12BU1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400

  Băng in nhãn Casio XR-12BU1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400
  MSP: XR-12BU1
  HSX:
  • CasioNhật
  Màu sắc:
  • chữđen-nềnxanhđậm
  Loại:
  • 12mm
  HàngCóSẳn:
  • mới100%
  Đóng gói:
  • hôp1cái
  starstarstarstarstar
  Giá mới: 227.000 đ đ Giá cũ: 227.000 đ đ

  Băng in nhãn Casio XR-9X1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400

  Băng in nhãn Casio XR-9X1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400
  MSP: XR-9X1
  HSX:
  • CasioNhật
  Màu sắc:
  • chữđen-nềntrong
  Loại:
  • 9mm
  HàngCóSẳn:
  • mới100%
  Đóng gói:
  • hôp1cái
  starstarstarstarstar
  Giá mới: 215.000 đ đ Giá cũ: 215.000 đ đ

  Băng in nhãn Casio XR-9WE1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400

  Băng in nhãn Casio XR-9WE1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400
  MSP: XR-9WE1
  HSX:
  • CasioNhật
  Màu sắc:
  • chữđen-nềntrắng
  Loại:
  • 9mm
  HàngCóSẳn:
  • mới100%
  Đóng gói:
  • hôp1cái
  starstarstarstarstar
  Giá mới: 215.000 đ đ Giá cũ: 215.000 đ đ

  Băng in nhãn Casio XR-9SR1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400

  Băng in nhãn Casio XR-9SR1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400
  MSP: XR-9SR1
  HSX:
  • CasioNhật
  Màu sắc:
  • chữđen-nềnbạc
  Loại:
  • 9mm
  HàngCóSẳn:
  • mới100%
  Đóng gói:
  • hôp1cái
  starstarstarstarstar
  Giá mới: 215.000 đ đ Giá cũ: 215.000 đ đ

  Băng in nhãn Casio XR-9RD1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400

  Băng in nhãn Casio XR-9RD1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400
  MSP: XR-9RD1
  HSX:
  • CasioNhật
  Màu sắc:
  • chữđen-nềnđỏ
  Loại:
  • 9mm
  HàngCóSẳn:
  • mới100%
  Đóng gói:
  • hôp1cái
  starstarstarstarstar
  Giá mới: 215.000 đ đ Giá cũ: 215.000 đ đ

  Băng in nhãn Casio XR-9GN1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400

  Băng in nhãn Casio XR-9GN1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400
  MSP: XR-9GN1
  HSX:
  • CasioNhật
  Màu sắc:
  • chữđen-nềnxanhlục
  Loại:
  • 9mm
  HàngCóSẳn:
  • mới100%
  Đóng gói:
  • hôp1cái
  starstarstarstarstar
  Giá mới: 215.000 đ đ Giá cũ: 215.000 đ đ

  Băng in nhãn Casio XR-9GD1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400

  Băng in nhãn Casio XR-9GD1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400
  MSP: XR-9GD1
  HSX:
  • CasioNhật
  Màu sắc:
  • chữđen-nềnvàngsẫm
  Loại:
  • 9mm
  HàngCóSẳn:
  • mới100%
  Đóng gói:
  • hôp1cái
  starstarstarstarstar
  Giá mới: 215.000 đ đ Giá cũ: 215.000 đ đ

  Băng in nhãn Casio XR-9BU1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400

  Băng in nhãn Casio XR-9BU1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400
  MSP: XR-9BU1
  HSX:
  • CasioNhật
  Màu sắc:
  • chữđen-nềnxanhđậm
  Loại:
  • 9mm
  HàngCóSẳn:
  • mới100%
  Đóng gói:
  • hôp1cái
  starstarstarstarstar
  Giá mới: 215.000 đ đ Giá cũ: 215.000 đ đ

  Băng in nhãn Casio XR-6YW1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400

  Băng in nhãn Casio XR-6YW1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400
  MSP: XR-6YW1
  HSX:
  • CasioNhật
  Màu sắc:
  • chữđen-nềnvàng
  Loại:
  • 6mm
  HàngCóSẳn:
  • mới100%
  Đóng gói:
  • hôp1cái
  starstarstarstarstar
  Giá mới: 210.000 đ đ Giá cũ: 210.000 đ đ

  Băng in nhãn Casio XR-6X1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400

  Băng in nhãn Casio XR-6X1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400
  MSP: XR-6X1
  HSX:
  • CasioNhật
  Màu sắc:
  • chữđen-nềntrong
  Loại:
  • 6mm
  HàngCóSẳn:
  • mới100%
  Đóng gói:
  • hôp1cái
  starstarstarstarstar
  Giá mới: 210.000 đ đ Giá cũ: 210.000 đ đ

  Băng in nhãn Casio XR-6WE1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400

  Băng in nhãn Casio XR-6WE1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400
  MSP: XR-6WE1
  HSX:
  • CasioNhật
  Màu sắc:
  • chữđen-nềntrắng
  Loại:
  • 6mm
  HàngCóSẳn:
  • mới100%
  Đóng gói:
  • hôp1cái
  starstarstarstarstar
  Giá mới: 210.000 đ đ Giá cũ: 210.000 đ đ

  Băng in nhãn Casio XR-6RD1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400

  Băng in nhãn Casio XR-6RD1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400
  MSP: XR-6RD1
  HSX:
  • CasioNhật
  Màu sắc:
  • chữđen-nềnđỏ
  Loại:
  • 6mm
  HàngCóSẳn:
  • mới100%
  Đóng gói:
  • hôp1cái
  starstarstarstarstar
  Giá mới: 210.000 đ đ Giá cũ: 210.000 đ đ

  Băng in nhãn Casio XR-6GN1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400

  Băng in nhãn Casio XR-6GN1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400
  MSP: XR-6GN1
  HSX:
  • CasioNhật
  Màu sắc:
  • chữđen-nềnxanhlục
  Loại:
  • 6mm
  HàngCóSẳn:
  • mới100%
  Đóng gói:
  • hôp1cái
  starstarstarstarstar
  Giá mới: 210.000 đ đ Giá cũ: 210.000 đ đ

  Băng in nhãn Casio XR-6BU1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400

  Băng in nhãn Casio XR-6BU1 chính hãng sử dụng cho máy in nhãn Casio KL-7400
  MSP: XR-6BU1
  HSX:
  • CasioNhật
  Màu sắc:
  • chữđen-nềnxanhđậm
  Loại:
  • 6mm
  HàngCóSẳn:
  • mới100%
  Đóng gói:
  • hôp1cái
  starstarstarstarstar
  Giá mới: 210.000 đ đ Giá cũ: 210.000 đ đ
  Lên đầu trang